Αιτήσεις για ενισχυτική διδασκαλία

Αιτήσεις για ενισχυτική διδασκαλία

Αιτήσεις για ενισχυτική διδασκαλία

Καλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016 και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών γενικής παιδείας έτους 2015-2016 να υποβάλουν αίτηση σε μία (01) μόνο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00. Τα σχετικά έντυπα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr)

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. (Διάκου 15, 1ος όροφος, Γρ.6, http://dide.kar.sch.gr)

SHARE