Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Παρακαλείστε όπως στις 25 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00, προσέλθετε στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων  συνεδριάσεων   (28-01-2016).
  2. Ενημέρωση-Ανακοινώσεις – Ενέργειες κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
  3. Συνέχεια για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου οικονομικού έτους 2016 από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση ημερίδας με τη συμμετοχή των φορέων του νομού για την παρουσίαση του νέου Αναπτυξιακού νόμου και τη στοχευμένη ανάπτυξη του Ν. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης

  1. Συζήτηση – Προτάσεις – Παρέμβαση για την ανάδειξη του κτιρίου της Νέας Αγοράς Καρδίτσας.

Εισηγητής: Κηρύκος Απόστολος, Β΄ Αντιπρόεδρος

  1. Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά – Τουριστική Πύλη – On line Σύμβουλος του Επιχειρηματία, τρεις νέες δράσεις του Επιμελητηρίου (πρώτα αποτελέσματα, παρατηρήσεις, e-shop κατάστημα, on line κράτηση).

Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

Παπαβασιλείου Ελπίδα, Προϊσταμένη Τμήματος

  1. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

SHARE