Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ενισχυτική διδασκαλία

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ενισχυτική διδασκαλία

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ενισχυτική διδασκαλία

Νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την ενισχυτική διδασκαλία ορίζεται η Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00΄. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών γενικής παιδείας έτους 2015-2016.
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: Διάκου 15, 1ος όροφος, Γρ.6, http://dide.kar.sch.gr/site

SHARE