Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων – Η απόφαση

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων – Η απόφαση

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων – Η απόφαση

Έτοιμο προς προκήρυξη είναι το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια ανέργους ηλικίας άνω των 50 ετών, το οποίο θα επιδοτήσει προσλήψεις ανέργων σε επιχειρήσεις για εννέα μήνες. Σήμερα εκδόθηκε η σχετική απόφαση που καθορίζει όλους τους όρους του προγράμματος, ενώ οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (oaed.gr) το επόμενο διάστημα.

Σκοπός του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι η δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη άνεργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να καλυφθούν από τον λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ.

Το κόστος υλοποίησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) ως κάτωθι: Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 60.000.000 ευρώ ως εξής: Για το 2016: 10.000.000 ευρώ, για το 2017: 20.000.000 ευρώ, για το 2018: 20.000.000 ευρώ και για το 2019: 10.000.000 ευρώ. Οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση, ενώ ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Ενημέρωση από :

post all exelixis

 

 

 

SHARE