Συμπαράστασή στους αγρότες από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας

Συμπαράστασή στους αγρότες από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας

Συμπαράστασή στους αγρότες από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας

Ο Εμπορικός κόσμος της Καρδίτσας εκφράζει τη συμπαράστασή του στους αγωνιζόμενους αγρότες που επί 40 μέρες διεκδικούσαν τα δίκαια αιτήματά τους.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας θεωρεί ότι τα αιτήματα των αγροτών για το ασφαλιστικό, το φορολογικό κ.ά. αφορούν ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και γι΄αυτό ακριβώς ο αγώνας τους είχε μια ιδιαίτερα θετική συμβολή και στα γενικότερα λαϊκά προβλήματα.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με θετικό τρόπο τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, γεγονός που θα έχει ευνοϊκό αντίκτυπο για την οικονομία της περιοχής μας.

Από τη Διοίκηση του Συλλόγου