Παράταση οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Παράταση οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Παράταση οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Mε έγγραφο της ΔAOKA (Διεύθυνση Aρχιτεκτονικής, Oικοδομικών Kανονισμών και Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ) προς τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κοινοποιείται στις Υπηρεσίες Δόμησης όλης τη χώρας η παράταση που δόθηκε στις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπό το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016 ο νόμος 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 76 του νόμου καθορίζεται ότι «η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8-71993 πδ (Δ/795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4030/2011 και λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη».

Με την παραπάνω διάταξη παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών και των αδειών δόμησης που λήγουν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς να απαιτούνται ενέργειες των υπηρεσιών δόμησης.

ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE