Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 3/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

 1ο .Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης (3 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο .Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια χρήσης μουσικής ( 5 αιτήσεις) Εισηγήτρια :  Ευφροσύνη Αθανασίου

3ο.Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής (5αιτήσεις) Εισηγήτρια:  Ευφροσύνη Αθανασίου

4ο.Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την κοπή Πλατάνου μπροστά σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου στο πεζοδρόμιο της  25ης Μαρτίου. Εισήγηση: Τμήμα Πρασίνου

5ο. Συζήτηση και γνωμοδότηση που αφορά την επανεκμίσθωσης ή μη, αποθηκευτικού χώρου στην Πλατεία Πλαστήρα Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας, κατόπιν λήξης της τρέχουσας μίσθωσης, στις 30/04/2016. Εισήγηση: Τμήμα Εσόδων

6ο. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή & την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση χώρου στην Πλατεία Πλαστήρα από 15/04/2016 έως 15/05/2016 προκειμένου να τοποθετηθούν ψυχαγωγικά παιχνίδια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ