Στην κατασκευή δυο αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων στο Δήμο Μουζακίου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στην κατασκευή δυο αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων στο Δήμο Μουζακίου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στην κατασκευή δυο αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων στο Δήμο Μουζακίου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ένα νέο έργο στον τομέατης αντιπλημμυρικής προστασίαςξεκινά η Περιφέρεια μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευήςπροϋπολογισμού 100.000 ευρώ με ΦΠΑ,από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων σε διάφορες Τ.Κ της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με σκοπό την βελτίωση της καλλιέργειας και την αντιπλημμυρική προστασία 3.600 στρεμμάτων στις Τ.Κ Μαγούλας και Προαστίου καιχρηματοδοτείται από πιστώσεις που διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με σχέδιο και προγραμματισμό πραγματοποιούμε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.Το έργο αφορά την κατασκευή2 αντλιοστασίωνστη Μαγούλα και το Προάστιο του Δήμου Μουζακίου.Με τον τρόπο αυτό θωρακίζουμε αντιπλημμυρικά τους οικισμούς αυτούς, βελτιώνουμε την άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής,προστατεύουμε το περιβάλλον και δίνουμε λύσησε υπαρκτά ζητήματα,έτσι ώστε να μην επαναληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος.Σε μια δύσκολη περίοδο αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των Θεσσαλών».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
1.-Αντλιοστάσιο περιοχήςΤ.ΚΜαγούλαςτου ΔήμουΜουζακίου(αντιπλημμυρικό)
Ο ποταμός Πάμισος εκβάλει στον ποταμό Πηνειό.Στη Τ.Κ Μαγούλαςο συλλεκτήραςIV1εκβάλει στον ποταμό Πάμισο. Ο συλλεκτήραςIV1έχει χαραχθεί σε χαμηλότερο υψόμετρο σε σχέση με την ΑΣΥ στον Πάμισο με συνέπεια η ΑΣΥ να είναι πάνω από το ΦΕ σε όλο το μήκος.Όταν η στάθμη των νερών στον ποταμόΠηνειό ανεβαίνει , τότε ο Πάμισοςπαρουσιάζει δυσκολίες παροχέτευσηςτων νερώνκαι επειδή ο πυθμένας στοIV1είναι χαμηλότερα του Πάμισου, όλα τα νερά εκτρέπονται προς αυτόν με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει έκταση του αγροκτήματος Τ.Κ Μαγούλας.Για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματοςπραγματοποιούνταιοι εξής παρεμβάσεις :
Στησυμβολήτου ποταμού Πάμισου με τονσυλλεκτήραIV1 (Koτάς), Τ.Κ Μαγούλας του ΔήμουΜουζακίου Αρ. Σχεδίων 1-2, προβλέπεται να κατασκευαστεί οικίσκος διαστάσεων 3,70χ3,70ύψους 7,50 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίαςC16/20χάλυβαS500, εντός του οποίου θα τοποθετηθεί ένα (1) αντλητικό συγκρότημα από στροβιλοφόρο αντλία παροχήςQ=1.000m3/H, μανομετρικού ύψους Η=8,00 μ , Κ.Σ =4,00μ-8,00 μ, 1500 ΣΑΛ και κινητήρα ισχύος P=60HP.Από την έξοδο του αντλιοστασίου , προβλέπεται να κατασκευαστεί υπόγειοςαγωγόςαπόP.V.CδιατομήςΦ355χιλστ.6ATM,μήκους24μ ,για την μετάγγιση του νερούαπό τηνκοίτη του συλ.IV1(Κοτάς)στονποταμόΠάμισο.Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα ισχύοςP=60HPκαθώς υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
2.-Αντλιοστάσιο Τ.Κ Προαστίου συλ. ΙΙΙ 1 (Μέγας) (Αντιπλημμυρικό)
Προβλέπεται να κατασκευαστεί μια βάση διαστάσεων 3,40χ3,40 πάχους 0,20 μ& τοιχίο στήριξης ηλεκτρικού πίνακααπό οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίαςC16/20χάλυβαS500, πάνω θα τοποθετηθεί ένα (1) αντλητικό συγκρότημα παροχήςQ=200m3/H, μανομετρικού ύψους Η=5,00 μ , Κ.Σ = 4,00 μ 1500 ΣΑΛ και κινητήρα ισχύος P=20HP,υπόγειος αγωγός απόP.V.Cδιατομής Φ355 χιλστ.6ATMμήκους5,00μ για την μετάγγιση του νερού από τα αγροκτήματαστην κοίτη τουσυλ. ΙΙΙ.1 (Μέγας) καθώς καιτοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα ισχύοςP=20HP.

 

SHARE