Ηλεκτρονική αίτηση για το Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ

Ηλεκτρονική αίτηση για το Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ

Ηλεκτρονική αίτηση για το Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ

Η ΕΛΣΤΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών για τις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές έρευνες (περιόδου Μαΐου -Δεκεμβρίου 2016), να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 10η Μαρτίου 2016 μέχρι και την 24η ώρα της 10η ς Απριλίου 2016. Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα έχει ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο 2016.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr, στην κεντρική σελίδα του Portal, θεματική ενότητα ΕΛΣΤΑΤ, ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».

Οι ΙΣ που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα Μητρώα ΙΣ, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής.

Δείτε  την πρόσκληση εδώ.

 Ενημέρωση από:

post all exelixis

 

ΠΗΓΗwww.statistics.gr
SHARE