Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 36 θέσεων τακτικού προσωπικού στα ΕΛ.ΤΑ.

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 36 θέσεων τακτικού προσωπικού στα ΕΛ.ΤΑ.

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 36 θέσεων τακτικού προσωπικού στα ΕΛ.ΤΑ.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Οργανισμό «Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.)» Α.Ε.

Τις θέσεις της προκήρυξης μπορείτε να τις δείτε εδώ:  https://goo.gl/NUpw58

ΠΗΓΗ www.asep.gr
SHARE