Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

21η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

3.      Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με αίτημα της κ. Κουνατίδου Μαρίας για παράταση μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Καφετέρια» στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

4.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού. (Εισηγητής: κ. Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος του Συνδέσμου)

5.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

6.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» (Εισηγητής: Πρόεδρος)

7.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ» (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

8.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τοιχία αντιστήριξης σε δημοτική κοινόχρηστη έκταση που συνορεύει με τον Ξενώνα Φυλακτής. (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

9.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ» (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

10.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ» και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκπτωση ή μη του αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Πρόεδρος)

13.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ». (Εισηγητής: Πρόεδρος )

14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ». (Εισηγητής: Πρόεδρος)

15.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ». (Εισηγητής: Πρόεδρος)

16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ». (Εισηγητής: Πρόεδρος)

17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης των εργασιών «Μετατοπίσεις – επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού»  (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)

18.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 26/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

19.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση από το Δήμο του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή υπερβάλλοντος ποσού επιχορηγήσεων κάλυψης εκλογικών αποζημιώσεων υπαλλήλων του Δήμου έτους 2015. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

21.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση-συμπλήρωση της 16/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδες κλπ. για το έτος 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος )

22.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση-συμπλήρωση της 8/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, την έγκριση προμηθειών και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής τους. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

23.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)

24.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Βλάχου Πολυξένης του Ιωάννη στην Τ.Κ. Μοσχάτου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

25.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας μουσικής στην κ. Κορομπίλια Σταυρούλα του Βασιλείου (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

26.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου «Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας» (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

27.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτησητου κ. Ζαρκάδα Αναστάσιου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

SHARE