Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας-πρακτικής Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας-πρακτικής Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας-πρακτικής Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίαςανακοινώνεται ότι:

Την23η/ 24η& 28ηΜαρτίου2016ημέραΤετάρτη-Πέμπτη &Δευτέρα

α)Στις εγκαταστάσειςτου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισακαι,

β) στα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλίαςστην Λάρισα

θα πραγματοποιηθούν οιεξετάσειςθεωρητικού& πρακτικού μέρους,αντίστοιχα,για την απόκτησηεπαγγελματικών αδειώντηςδραστηριότητας:

τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων(Αρχιτεχνίτων – Εργοδηγών)

και θα συμμετέχουν οικάτωθι υποψήφιοι ανά είδος εξέτασηςοι οποίοι θα ενημερωθούν για τονακριβήχρόνο εξέτασης από το αρμόδιο τμήμα υποβολής της αίτησης:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα
α/α
Ονοματεπώνυμο
Είδος Εξέτασης
1
Καματσέλος Αχιλλέας
Αρχιτεχνίτης Θεωρία
2
Παστάκας Κων/νος
Αρχιτεχνίτης Θεωρία
3
Πανάγος Σωτήριος
Αρχιτεχνίτης Θεωρία
4
Παπαρίζος Κων/νος
Εργοδηγός Θεωρία
5
Γεώργιος (JEORJIOS)Μουτσάι(MUCAJ)
Αρχιτεχνίτης Θεωρία
6
Μερεντίτης Κων/νος
Αρχιτεχνίτης Θεωρία

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
Στα εργαστήρια του Τμήματος . Μηχανολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Λάρισα
α/α
Ονοματεπώνυμο
Είδος Εξέτασης
1
Αθανασίου Ευάγγελος
Εργοδηγός – Πρακτική
2
Σίμος Ιωάννης
Εργοδηγός – Πρακτική
3
Κυργιώτης Ιωάννης
Εργοδηγός – Πρακτική
4
Δάκτυλας Γεώργιος
Εργοδηγός – Πρακτική
5
Καραδούκας Ιωάννης
Εργοδηγός – Πρακτική
6
Κουκόσιας Ηλίας
Εργοδηγός – Πρακτική
7
Μπαούσης Χρήστος
Εργοδηγός – Πρακτική
8
Ντέλλας Ηλίας
Εργοδηγός – Πρακτική
9
Πλεξίδας Γεώργιος
Εργοδηγός – Πρακτική
10
Ζιώγας Ευάγγελος
Αρχιτεχνίτης-Πρακτική
11
Ζαχαράκης Γεώργιος
Αρχιτεχνίτης-Πρακτική
12
Βαρσάμης Ιωάννης
Αρχιτεχνίτης-Πρακτική
13
Λιογγαρίδης Μιχαήλ
Αρχιτεχνίτης-Πρακτική

*Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στα εξεταστικά τμήματα θα πρέπει να έχουν και τοΔελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

SHARE