Πλεόνασμα λόγω στάσης πληρωμών και υψηλού μερίσματος

Πλεόνασμα λόγω στάσης πληρωμών και υψηλού μερίσματος

Πλεόνασμα λόγω στάσης πληρωμών και υψηλού μερίσματος

Πρωτογενές πλεόνασμα 3 δις ευρώ το οποίο είναι κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ υψηλότερο του στόχου καταγράφηκε στο δίμηνο Ιανιουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εξέλιξη αυτή παρατηρείται παρά την μείωση των φορολογικών εσόδων καθώς η κυβέρνηση προχώρησε για μία ακόμη φορά σε στάση πληρωμών ενώ το κράτος εισέπραξε ένα απροσδόκητα υψηλό μέριμα από την τραπεζα της Ελλάδας.

Το μέρισμα αυτό ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ ενώ την ίδια ώρα τα φορολογικά έσοδα ήταν κατά 148 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο. Επίσης οι δαπάνες ήταν συνολικά 975 εκατ. λιγότερες από τον στόχο.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

Β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 153 εκατ. ευρώ ή 46,7%,

Γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 42 εκατ. ευρώ ή 13,4%,

Δ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 417,7%.

Ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 110 εκατ. ευρώ ή 74,9%,

ΣΤ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 430 εκατ. ευρώ ή 49,5%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κατηγορίες:

Α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 14,3%

Β) Φόροι στην περιουσία κατά 218 εκατ. ευρώ ή 22,1%,

Γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 75 εκατ. ευρώ ή 26,7%,

Δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 2,9%,

Ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 10,8%,

ΣΤ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 33 εκατ. ευρώ ή 38,2%,

Ζ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 16 εκατ. ευρώ ή 24,3%.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (244 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν στα 8.301 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 975 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9.277 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.941 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 960 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 913 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 196 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 40 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 11 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης και 27 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 360 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.160 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.935 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 225 εκατ. ευρώ στο ύψος του μηνιαίου στόχου.