Συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Παρακαλείστε όπως στις 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30, προσέλθετε στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης   (25-2-2016).
  2. Ενημέρωση-Ανακοινώσεις – Ενέργειες κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση ημερίδας με τη συμμετοχή των φορέων του νομού για την παρουσίαση του νέου Αναπτυξιακού νόμου και τη στοχευμένη ανάπτυξη του Ν. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης

  1. Συζήτηση – Προτάσεις – Παρέμβαση για την ανάδειξη του κτιρίου της Νέας Αγοράς Καρδίτσας.

Εισηγητής: Κηρύκος Απόστολος, Β΄ Αντιπρόεδρος

  1. Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά – Τουριστική Πύλη – On line Σύμβουλος του Επιχειρηματία, τρεις νέες δράσεις του Επιμελητηρίου (πρώτα αποτελέσματα, παρατηρήσεις, e-shop κατάστημα, on line κράτηση).

Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

Παπαβασιλείου Ελπίδα, Προϊσταμένη Τμήματος

  1. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

SHARE