Μέτρα του Υπ. Εσωτερικών για την πάταξη της γραφειοκρατίας

Μέτρα του Υπ. Εσωτερικών για την πάταξη της γραφειοκρατίας

Μέτρα του Υπ. Εσωτερικών για την πάταξη της γραφειοκρατίας

Σχέδιο απλούστευσης των πολυδαίδαλων διοικητικών διαδικασιών θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Με εγκύκλιο που υπογράφουν ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκηςκαλούνται όλα τα υπουργεία να εντοπίσουν ποιες από τις διαδικασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους είναι «προβληματικές» και να φροντίσουν ώστε να ανασχεδιαστούν κατάλληλα.

Σε πρώτη προτεραιότητα προς απλούστευση μπαίνουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν μεγάλο αριθμό πολιτών, σχετίζονται με θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσιάζοντας μεγάλη ζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, επηρεάζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και παρουσιάζουν κατά τη διεκπεραίωσή τους έντονες δυσλειτουργίες και χρονικές καθυστερήσεις.

Το Υπουργείο προτρέπει τις αρμόδιες υπηρεσίες να θέσουν σε εφαρμογή «εργαλεία» απλούστευσης, όπως είναι η εφαρμογή της τεχνικής «Υπηρεσία μιας στάσης» («One stop shop») και η σιωπηρή έγκριση αιτήματος πολίτη μετά την παρέλευση ορισμένης προθεσμίας, εφόσον η υπηρεσία δεν απαντήσει αρνητικά μέσα στο διάστημα αυτό.

Προτείνεται επίσης η κατάργηση της διαδικασίας αδειοδότησης και αντικατάστασή της από απλή γνωστοποίηση του αιτούντος στις αρμόδιες αρχές περί ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης/έναρξης οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν εκ των υστέρων τη συμμόρφωση του αιτούντος προς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις εάν αυτό έχει παραβιαστεί.

Επιπλέον, ζητείται να καταργηθούν όσες διαδικασίες δεν είναι αναγκαίες και να πάψει η υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών όταν έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη εμπλεκόμενη στη διεκπεραίωση της διαδικασίας υπηρεσία.

Προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας προτείνεται ακόμα η κατάρτιση και χρήση ενιαίων, πιστοποιημένων εντύπων αίτησης, µε καταγεγραμμένα τα ακριβή δικαιολογητικά κάθε διαδικασίας, η αντικατάσταση δικαιολογητικών με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η μείωση υπογραφών, με περιορισμό των εμπλεκόμενων στη διεκπεραίωση μιας διαδικασίας φορέων, οργάνων, κ.λπ.

ΠΗΓΗwww.ert.gr
SHARE