Ιδιοκτήτες γης με τζίρο ως 15.000 πρώτοι στους Νέους

Ιδιοκτήτες γης με τζίρο ως 15.000 πρώτοι στους Νέους

Ιδιοκτήτες γης με τζίρο ως 15.000 πρώτοι στους Νέους

Η ιδιόκτητη γη, η ύπαρξη κάποιου τίτλου σπουδών που έχει να κάνει με τη γεωργία και ο τζίρος από 10.000 έως 15.000 ευρώ στην αγροτική εκμετάλλευση θα αποτελέσουν τα τρία από τα σημαντικότερα κριτήρια βαθμολόγησης για να κριθεί κάποιος δικαιούχος για το πριμ Νέων Αγροτών της ερχόμενης πρόσκλησης, σύμφωνα με το προς διαβούλευση σχέδιο για της 4ης Απριλίου (1η Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμμάτων).

Τα παραπάνω κριτήρια μαζί με όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τις νέες προκυρήξεις των Προγραμμάτων, θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των φακέλων την επόμενη επταετία και εκτός από τους Νέους Αγρότες, περιλαμβάνουν και άλλα Μέτρα όπως η Δάσωση, τα Σχέδια Βελτίωσης, η Μεταποίηση, τα Βιολογικά και όλα τα αγροπεριβαλλοντικά.
Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τους Νέους Γεωργούς, σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα κριτηρίων που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διαχειριστικές αρχές, όταν κάποιος τηρεί ένα από αυτά λαμβάνει και τους αντίστοιχους βαθμούς, πολλαπλασιασμένους με το συντελεστή βαρύτητας. Για παράδειγμα όποιος έχει 100% ιδιόκτητη εκμετάλλευση θα λάβει 10 πόντους, πολλαπλασιασμένους με το συντελεστή βαρύτητας 12%, άρα τελικώς θα λάβει 12% επί της τελικής βαθμολογίας.

Στο τέλος γίνεται η πρόσθεση και τότε αν έχει συγκεντρώσει αρκετά υψηλή βαθμολογία, κάτι που θα εξαρτηθεί από τον «ανταγωνισμό» καθώς τα χρήματα που θα δοθούν είναι συγκεκριμένα, τότε θα λάβει την πρώτη δόση του πριμ πρώτης εγκατάστασης. Όπως και να έχει πάντως το ελάχιστο κατώφλι είναι οι 50% της μέγιστης βαθμολογίας.

ΠΗΓΗwww.agronews.gr
SHARE