Υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων για την...

Υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων για την περίοδο 2016-2017».

Υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων για την περίοδο 2016-2017».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Καρδίτσας κάνει γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη το Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών  Εκτάσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2016-17» και η υποβολή αιτήσεων ένταξης γίνεται στην Υπηρεσία μας  μέχρι τις 15 Μαΐου 2016.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι αμπελουργοί που κατέχουν αμπελοτεμάχια έκτασης άνω του ενός (1) στρέμματος, τα οποία χρήζουν ανανέωσης λόγω:

– μεγάλης ηλικίας των αμπελοφυτειών,

– απαρχαιωμένων ποικιλιών και

– ανάγκης βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης.

Οι παραπάνω παραγωγοί εντάσσονται για την υλοποίηση των μέτρων:

α) εκρίζωσης,

β) απώλειας εισοδήματος,

γ) αναφύτευσης και

δ) βελτίωσης τεχνικών διαχείρισης.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 1621 Ευρώ ανά στρέμμα για τις πεδινές περιοχές και στα 1846 Ευρώ ανά στρέμμα για τις ορεινές.

 

Μπορούν επίσης να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσοι είναι κάτοχοι δικαιωμάτων αναφύτευσης, δικαιωμάτων από μεταβίβαση και  δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό, που είναι σε ισχύ και εκκρεμεί η εγκατάσταση των φυτειών για τις δράσεις:

1) φύτευση και

2) βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.

Στη περίπτωση αυτή το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 857 Ευρώ ανά στρέμμα για τις πεδινές περιοχές και στα 1005 Ευρώ ανά στρέμμα για τις ορεινές.

 

  Προϋποθέσεις για την ένταξη:

α) Όσοι είναι ήδη αμπελουργοί, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρώο και να έχουν κάνει δήλωση συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων και δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. για τα έτη 2014 και 2015 και

β) το αγροτεμάχιο που σκοπεύουν να φυτέψουν ή να αναφυτέψουν, να είναι κατοχυρωμένο με τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο διάρκειας τουλάχιστον εννέα (9) ετών.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι  θα    πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας,

β) Αποδεικτικό ΑΦΜ

γ) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας

δ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό εκμίσθωσης και

ε) Δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε. για τα έτη 2014 και 2015.

 

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι στις 15 Απριλίου 2016 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας φύτευσης οιναμπέλων, που  γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην  Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Καρδίτσας, στο Γραφείο Αμπελουργίας, στο τηλέφωνο 24413-55243 (Υπεύθυνος Προγράμματος ο κ. Π. Κουσιάς).

SHARE