Κάδους απορριμμάτων προμηθεύεται ο Δήμος Μουζακίου

Κάδους απορριμμάτων προμηθεύεται ο Δήμος Μουζακίου

Κάδους απορριμμάτων προμηθεύεται ο Δήμος Μουζακίου

Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»  προχώρησε ο Δήμαρχος Μουζακίου με τον ΑΝΑΔΟΧΟ Εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

Με το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος Μουζακίου θα προμηθευτεί τα παρακάτω:

α/α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
1 Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 240lt τεμ. 200
2 Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 770lt τεμ 361
3 Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lt τεμ. 120
4 Κάδος κομποστοποίησης χωρητικότητας τουλάχιστον 230lt τεμ. 98
σύνολο 779
SHARE