Στο evaluators.minedu.gov.gr οι αιτήσεις για το Σώμα Αξιολογητών εξετάσεων Ελληνομάθειας

Στο evaluators.minedu.gov.gr οι αιτήσεις για το Σώμα Αξιολογητών εξετάσεων Ελληνομάθειας

Στο evaluators.minedu.gov.gr οι αιτήσεις για το Σώμα Αξιολογητών εξετάσεων Ελληνομάθειας

Άνοιξε ο νέος ιστότοπος (http://evaluators.minedu.gov.gr) για την υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη σύσταση Σώματος Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης & Ν. Γενιάς.

Στο σύστημα αυτό μπορoύν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για να συμμετέχουν στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας που διεξάγει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Πριν ξεκινήσουν, παρακαλούνται να διαβάσουν:

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να:
Α) είναι πτυχιούχοι Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού – Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών
(αντιστοιχία διορισμού ως ΠΕ02) και

Β) έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Η εν λόγω εμπειρία αποδεικνύεται από Βεβαίωση εκπαιδευτικού φορέα ή Σύμβαση με τον εκπαιδευτικό φορέα και βεβαίωση ή αντίγραφο παραστατικού ασφαλιστικού φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της αίτησής τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνουν οριστική υποβολή και να εκτυπώσουν την αίτησή τους (μέσω της εφαρμογής για να φαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου) και να την αποστείλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οποιαδήποτε αίτηση που δεν έχει εκτυπωθεί μέσω της εφαρμογής, ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή.

Για τεχνική υποστήριξη μπορούν να στέλνουν email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση: 213-1311667, 213-1311652, 213–1311678, 213-1311669

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016 ορίζεται   η   Πέμπτη,   5   Μαΐου   2016   και ως   καταληκτική   ημερομηνία   υποβολής   των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη, 10 Μαΐου 2016.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Ενημέρωση απο:

post all exelixis