Οι νέοι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Οι νέοι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Οι νέοι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες  και  Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Οι νέοι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες είναι:
Χρήστος Καλομπάτσιος: Προσφυγικού – μεταναστευτικού, Κοινωνικής Μέριμνας, εθελοντισμού και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Νούσιος: Περιβάλλοντος – Υδροοικονομίας – Χωρικού Σχεδιασμού – Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Βασίλειος Αναγνωστόπουλος: Δημόσιας Υγείας
Γεώργιος Κίτσιος: Απασχόλησης – Εμπορίου
Βασίλειος Χατζόπουλος: Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Αθανάσιος Παιδής: Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης

Οι νέοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι είναι :
Μαρία Μαμάρα: Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ Λάρισας
Απόστολος Μπίλλης: Αγροτικού Τομέα ΠΕ Λάρισας
Γεώργιος Λαδόπουλος: Διαχείρισης Υδάτων Λίμνης Κάρλας
Κωνσταντίνος Δεσπόπουλος: Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λάρισας
Νικόλαος Λιούπας: Νεολαίας & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΠΕ Λάρισας
Βασίλειος Πινακάς: Υγείας – Πρόνοιας ΠΕ Λάρισας
Γεώργιος Σάκκας: Δημόσιας Διοίκησης ΠΕ Λάρισας
Απόστολος Μπέμπης: Υποδομών ΠΕ Λάρισας
Αθανάσιος Λιούπης: Υγείας – Πρόνοιας & Περιβάλλοντος ΠΕ Μαγνησίας
Γρηγόριος Ιγγλέσης: Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας
Κωνσταντίνος Χαλέβας: Χωροταξίας ΠΕ Μαγνησίας
Νικόλαος Πλωμαρίτης: Σποράδων
Απόστολος Κολίτσας: Πολιτικής Γης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΕ Τρικάλων
Ευθύμιος Ρεντζιάς: Αθλητισμού
Κωνσταντίνος Μπάρδας: Απασχόλησης & Εμπορίου ΠΕ Τρικάλων
Γεώργιος Τσίγκας: Υγείας – Πρόνοιας ΠΕ Τρικάλων
Ιωάννης Μπουτίνας: Τουρισμού ΠΕ Τρικάλων
Χρήστος Γακόπουλος: Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Τρικάλων
Ορέστης Ψαχούλας: Απασχόλησης & Εμπορίου ΠΕ Καρδίτσας
Γεώργιος Μάττας: Παιδείας, Δια βίου μάθησης & Εξυπηρέτησης του πολίτη ΠΕ Καρδίτσας
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος: Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Καρδίτσας
Γεωργία Κόκκαλη – Κουβέλη: Μεταφορών & Επικοινωνιών, Επιτροπή ισότητας & Τουρισμού ΠΕ Καρδίτσας

SHARE