Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του...

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Εκδόθηκε σήμερα η Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2016 που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 728 θέσεων κοινωφελούς εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού για πεντάμηνη διάρκεια καθότι  πρόκειται για υπολοιπόμενες θέσεις του περσινού προγράμματος.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από την 10η πρωινή της 15ης Απριλίου 2016 και λήγει την 12η  μεσημβρινή της 25ης  Απριλίου 2016.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε –τουλάχιστον–  μίααπό τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δενεργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι σταμητρώα ανέργων τουΟΑΕΔ.
  2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκώνοικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώαανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
  5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
  6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Επειδή οι διατιθέμενες θέσεις απασχόλησης της παρούσας ΔημόσιαςΠρόσκλησης, αφορούν μόνο στην ειδικότητα ΔΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙπανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ωςωφελούμενοι μόνο εάν υπάγονται έστω σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες, ήτοι 1,2,3,5και 6. Εάν δεν υπάγονται σε καμία από τις κατηγορίες αυτές αποκλείεται η ηλεκτρονικήαίτησή τους.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1)

ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίεςτης διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Όσον αφορά στην περιφέρεια Θεσσαλίας οι θέσεις απασχόλησης είναι οι εξής:

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 ΒΟΛΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ ΥΝΕΜΤΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 10 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται λεπτομερέστερα για το πρόγραμμα από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

Πηγή: ΟΑΕΔ

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE