Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης σε οδικούς άξονες του Νότιου τμήματος της Π.Ε....

Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης σε οδικούς άξονες του Νότιου τμήματος της Π.Ε. Καρδίτσας

Τμήματα του έργου επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος

Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης σε οδικούς άξονες του Νότιου τμήματος της Π.Ε. Καρδίτσας

Ένα εκτεταμένο έργο συντήρησης του οδικού δικτύου στην Καρδίτσα και ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα άρχισε ήδη να εκτελείται. Πρόκειται για παρεμβάσεις συντήρησης στους οδικούς άξονες :

  • Καρδίτσα-Κέδρος-Ανάβρα-Λεοντάρι- Ασημοχώρι (και προς Κτημένη)
  • Κέδρος -Λ.Σμοκόβου -Ρεντίνα(και προς Αηδονοχώρι)
  • Καρδίτσα – Καροπλέσι (και προς Σάικα)
  • Καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα θα κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία

Το έργο περιλαμβάνει :

  • Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των οποίων οι θέσεις και οι διαστάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
  • Την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων
  • Την κατασκευή σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων
  • Ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου.
  • Την διαγράμμιση των οδών όπου θα γίνουν ασφαλτικές εργασίες.

Σημεία όπου εκτελούνται εργασίες επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος συνοδευόμενος από τον Δ/ντη Τεχνικών Έργων κ. Δ. Κουτρομάνο. Ο κ. Τσιάκος ζήτησε από τον ανάδοχο να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν τις εργασίες καθώς εξ αιτίας του χειμώνα οι φθορές σε αρκετά σημεία του οδικού κυκλώματος είναι σημαντικές και η ταχεία αποκατάσταση τους είναι επιβεβλημένη. Αμέσως μετά την επίσκεψη  ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε: « Ξεκίνησε η συντήρηση του οδικού δικτύου και η αποκατάσταση φθορών στο νότιο τμήμα της Π.Ε. Καρδίτσας. Πρόκειται για έργο σημαντικής σπουδαιότητας στο τομέα  βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της άνετης μετακίνησης των οδηγών. Όπως πάντα εκμεταλλευόμαστε και το τελευταίο ευρώ που έχουμε στη διάθεσή μας, με στόχο να αποδώσουμε έργο για τους συμπολίτες μας. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες είναι πολλές αλλά καταβάλουμε συντονισμένη προσπάθεια, παρά τις τρομερές δυσκολίες που υπάρχουν στη  χρηματοδότηση των έργων, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αντίστοιχες εργολαβίες ετοιμάζονται και για άλλα σημεία του οδικού δικτύου και θα ανακοινωθούν προσεχώς. Θα ήθελα κλείνοντας για μια ακόμη φορά να επισημάνω ότι σε αυτή την καθημερινή προσπάθεια μας, έχουμε αρωγό τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό, ο οποίος παρά τα αυξημένα του καθήκοντα και υποχρεώσεις παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλα τα ανοικτά ζητήματα της Περ. Ενότητας Καρδίτσας και παρεμβαίνει δίνοντας τις ενδεδειγμένες λύσεις».

SHARE