Κοινωνικές υπηρεσίες – για την υποστήριξη των γυναικών και των παιδιών Ρομά

Κοινωνικές υπηρεσίες – για την υποστήριξη των γυναικών και των παιδιών Ρομά

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, υλοποιεί το έργο «Κοινωνικές υπηρεσίες – για την υποστήριξη των γυναικών και των παιδιών Ρομά για μια ζωή χωρίς βία», με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση «Δικαιοσύνη», Πρόγραμμα «Δάφνη III» (JUST/2013/ DAP/AG/5661). Την υλοποίηση του έργου έχουν αναλάβει οι φορείς Association  «ΝΑΙΑ» από τη Βουλγαρία, το Ίδρυμα «SURT» από την Ισπανία και το «Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας» από την Ελλάδα.

Συντονίστρια για την Ελλάδα είναι η Διευθύντρια του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας Αικατερίνη Βελεσιώτου. Στην ομάδα υλοποίησης συμμετέχουν επίσης, κατά αλφαβητική σειρά, τα στελέχη του Κέντρου Γυναικών, Ιωαννίδου Χάιδω Ψυχολόγος, Καραγεώργου Κωνσταντινιά Στέλεχος Διαχείρισης, Καραχάλιου Σταματία Κοινωνιολόγος, Μπενέκη Μάρθα Κοινωνική Λειτουργός

Βασικός στόχος του έργου είναι αφενός να βελτιωθεί η στήριξη, εντός της ΕΕ, των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που προέρχονται από την κοινότητα Ρομά, μέσω της προβολής των υφιστάμενων εξειδικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών στη Βουλγαρία, την Ισπανία και την Ελλάδα,  καθώς επίσης και η ενίσχυση των  οργανισμών που παρέχουν υποστήριξη στην ομάδα αυτή και αφετέρου να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών που απορρέουν από τη συναναστροφή και εργασία με την εν λόγω ομάδα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, υλοποιείται πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών, τα οποία εργάζονται σε δομές υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως είναι και οι γυναίκες και τα παιδιά με καταγωγή Ρομά, θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αναφέρεται σε 60 συνολικά στελέχη από όλη τη χώρα, είναι διάρκειας 16 ωρών και θα υλοποιηθεί σε 3 κύκλους των 20 ατόμων κάθε φορά. Τα στελέχη τα οποία θα επιμορφωθούν, θα λάβουν τη σχετική βεβαίωση συμμετοχής.

O 1ος κύκλος επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί από την Κυριακή 17 έως και Τρίτη 19 Απριλίου 2016.

Ο 2ος κύκλος θα υλοποιηθεί τον Μάιο 2016 και ο 3ος κύκλος τον Ιούνιο του 2016.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο « Γυναίκες Ρομά: σιωπηλά θύματα»  περιλαμβάνει εισηγήσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες στο αντικείμενο, σε θέματα όπως:

·         Οι Ρομά στην Ευρώπη και την Ελλάδα

·         Δικαιώματα και προστασία Ρομά σε εθνικό επίπεδο

·         Εισαγωγή στη θεωρία του φύλου και την έμφυλη βία

·         Η βία κατά των γυναικών Ρομνί

·         Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών Ρομνί

·         Δουλεύοντας με συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «ΚΙΕΡΙΟΝ 4» του ξενοδοχείου «ΚΙΕΡΙΟΝ».

Πληροφορίες: ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου 22

43132 Καρδίτσα

Τηλ: 2441071594,  κ. Καραγεώργου Κωνσταντινιά, κ. Καραμίχου Ματίνα

Fax: 2441075141

e-mail: wck@hol.gr  &   wckarditsa@gmail.com