Ξεκινά η αρδευτική περίοδος στο νομό

Ξεκινά η αρδευτική περίοδος στο νομό

Ξεκινά η αρδευτική περίοδος στο νομό

- Στις 20 Απριλίου από τον Ταμιευτήρα Σμοκόβου και στις 22 Απριλίου από τον Ταμιευτήρα Ταυρωπού

– Ορθολογική διαχείριση των υδάτων συνέστησε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Β. Τσιάκος στη σημερινή σύσκεψη

Σύσκεψη για τη νέα αρδευτική περίοδο συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση των υδάτων των ταμιευτήρων του νομού και γενικότερα, με τη διαδικασία άρδευσης των καλλιεργειών. Παρούσα ήταν και η εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κα. Παπαρίζου.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Τσιάκος ξεκαθάρισε πως προέχει η ορθολογική διαχείριση του νερού κατά την αρδευτική περίοδο, λέγοντας πως «στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε επαρκή άρδευση για τις καλλιέργειες χωρίς όμως να καταναλώσουμε όλη την ποσότητα νερού που αποταμιεύθηκε, αφήνοντας τους ταμιευτήρες στην υψηλότερη δυνατή στάθμη.

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2)

Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε τόσο την περιβαλλοντική ισορροπία των ταμιευτήρων και επιφανειακών αποδεκτών του νομού, αλλά κυρίως θα εξασφαλίσουμε την επάρκεια νερού για άρδευση σε μελλοντικές ξηρές περιόδους».

Τον σχεδιασμό του προγράμματος της αρδευτικής περιόδου παρουσίασε στους φορείς, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας κ. Χρήστος Σταμούλης και ακολούθησαν τοποθετήσεις.

Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίστηκε η αρδευτική περίοδος να ξεκινήσει στις 20 Απριλίου για τον Ταμιευτήρα Σμοκόβου και στις 22 Απριλίου για τον Ταμιευτήρα Ταυρωπού (λίμνη Πλαστήρα).

Για τον σχεδιασμό του προγράμματος άρδευσης  πρέπει να ληφθούν υπόψη βροχομετρικά και υδρολογικά δεδομένα, το ύψος των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες, η έκταση και οι καλλιέργειες που προβλέπεται να αρδευτούν, ώστε να κάνουμε μια ρεαλιστική πρόβλεψη των υδάτων που θα καταναλωθούν, πάντα με τη λογική  της κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών και της εξοικονόμησης νερού για το μέλλον.

 1. ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

O φετινός χειμώνας μπορεί να χαρακτηριστεί φτωχός υδρολογικά και η σχετικά υψηλή στάθμη των υδάτων της λίμνης Πλαστήρα οφείλεται κυρίως στην σημαντική εξοικονόμηση που έγινε την περασμένη αρδευτική περίοδο. Στη λίμνη Πλαστήρα το διαθέσιμο απόθεμα μέχρι σήμερα είναι περίπου 12.000.000 m³ μεγαλύτερο από την περσινή περίοδο, ενώ αντίθετα στη λίμνη Σμοκόβου το απόθεμα  υπολείπεται κατά 5.000.000 m³.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, από την λήξη της περσινής αρδευτικής περιόδου μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα  είχαμε τις παρακάτω τιμές, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και την μέση τιμή πενταετίας:

01-09-2015 έως 30-03-2016 446,08 mm ύψους βροχής
01-09-2014 έως 06-04-2015 510 mm ύψους βροχής
Μέσος όρος τελευταίας πενταετίας 476,9  mm ύψους βροχής

Οι στάθμες των ταμιευτήρων σε σχέση με τις αντίστοιχες στάθμες του περασμένου έτους είναι :

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ  ΤΑΥΡΩΠΟΥ

Στάθμη την 11-04-2016 790,29m Περιεχόμενο:356.720.000 m³
Στάθμη την 11-04-2015 789,75 m 345.160.000 m³
Όριο ασφαλείας 784,00 m 223.000.000 m³
Εκμεταλλεύσιμο περιεχόμενο 133.720.000 m³

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Στάθμη την 11-04-2016 360,30 m Περιεχόμενο: 135.500.000m³
Στάθμη την  11-04-2015 361,15 m 140.500.000 m³
Όριο ασφαλείας 100.000.000 m³
Εκμεταλλεύσιμο περιεχόμενο 35.500.000 m³
 1. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Για την προσεχή αρδευτική περίοδο οι αρδευόμενες εκτάσεις αναμένεται να τροποποιηθούν σε σχέση με τα περσινά δεδομένα, με σαφή τάση μείωσης της καλλιέργειας βάμβακος και σημαντική αύξηση των καλλιεργειών σιταριού και μηδικής.  Σύμφωνα με τα στοιχεία  της Διεύθυνσης Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής και του ΟΠΕΚΕΠΕ,   η κατανομή των αρδεύσιμων  καλλιεργειών στις εκτάσεις του Νομού  εκτιμάται για την προσεχή αρδευτική περίοδο ως εξής:

 • Βαμβάκι 290.000 στρέμματα (το 2015 καλλιεργήθηκαν περίπου 410.000 στρέμματα )
 • Αραβόσιτος 45.000 στρέμματα (το 2015 καλλιεργήθηκαν περίπου 45.000 στρέμματα)
 • Μηδική 100.000 στρέμματα (το 2015 καλλιεργήθηκαν περίπου 75.000 στρέμματα)
 • Καπνά Βιρτζίνια 12.500 στρέμματα (το 2015 καλλιεργήθηκαν περίπου 10.000 στρέμματα)
 • Βιομηχανική ντομάτα 000 στρέμματα (το 2015 καλλιεργήθηκαν περίπου 5.000 στρέμματα)
 • Κηπευτικά 16.000 στρέμματα (περίπου στα περσινά επίπεδα)
 1. ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις του Νομού αρδεύονται κατά κύριο λόγο από τους ταμιευτήρες Ταυρωπού και Σμοκόβου και από τις κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις. Στον παρακάτω πίνακα γίνεται εκτίμηση των αρδευόμενων εκτάσεων ανά πηγή υδροληψίας για την προσεχή αρδευτική περιόδο.

 1. Από ταμιευτήρα Ταυρωπού, εντός δικτύου
92.000 στρέμματα
 1.  Από ταμιευτήρα Ταυρωπού, εκτός δικτύου
170.000 στρέμματα
 1. Από ταμιευτήρα Σμοκόβου, κλειστό δίκτυο
33.000 στρέμματα
 1. Από ταμιευτήρα Σμοκόβου, εκτός κλειστού δικτύου
100.000 στρέμματα
 1. Από κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις
150.000 στρέμματα
 1. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΡΟΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία των παρελθόντων ετών, της ΔΕΗ,  των ΤΟΕΒ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων υπηρεσιών, καθώς και την εκτίμηση για τις αρδευόμενες εκτάσεις ανά καλλιέργεια και τα αποθέματα του ταμιευτήρα Πλαστήρα, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα άρδευσης και έγινε μια πρόβλεψη των εκροών για την αρδευτική περίοδο. Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο σενάριο  εκροών σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή ότι οι καιρικές συνθήκες την προσεχή αρδευτική περίοδο θα είναι οι κανονικές για την περιοχή μας.  Στην περίπτωση που θα επικρατήσουν ξηροθερμικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, λίβας, πλήρης ανομβρία κλπ), είναι αυτονόητο ότι οι εκροές από τους ταμιευτήρες θα προσαρμοστούν  προς τα πάνω, ανάλογα και με τα διαθέσιμα αποθέματα. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες των αναμενομένων, οι εκροές θα προσαρμοστούν ανάλογα προς τα κάτω.

Για τον ταμιευτήρα Σμοκόβου επισυνάπτεται η εισήγηση του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας ο οποίος είναι ο φορέας διαχείρισης του έργου Σμοκόβου.

Ως  έναρξη της αρδευτικής περιόδου προτείνουμε να οριστεί η 1η Μαΐου με απόκλιση ±10 ημέρες, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την  περίοδο εκείνη και με την εποχή της σποράς. Θα ληφθεί μέριμνα για προφυτρωτικά ποτίσματα, εφόσον απαιτηθούν.

Ως λήξη της αρδευτικής περιόδου προτείνουμε  να οριστεί η 20η Αυγούστου με απόκλιση ±5 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν εκείνη τη περίοδο και ανάλογα με την κατάσταση των καλλιεργειών (πρώιμες ή όψιμες).

Για την χρονική περίοδο από την 21η Αυγούστου μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου, προτείνεται να υπάρχει μια μικρή παροχή η οποία εκτιμούμε ότι πρέπει να κυμαίνεται σε 100.000 έως 300.000 m³/ημέρα από τον ταμιευτήρα Ταυρωπού, αφενός για την διατήρηση της οικολογικής παροχής στους επιφανειακούς αποδέκτες και αφετέρου για την κάλυψη των αναγκών των κηπευτικών και άλλων καλλιεργειών.

Επισημαίνουμε ότι αρμόδια υπηρεσία για την διαχείριση των υδάτων είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Σε επίπεδο Νομού, η Διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας έχει μόνο συντονιστικό ρόλο.

Σε τοπικό επίπεδο  τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι τοπικές κοινωνίες και φορείς, γιατί είναι οι μόνοι που έχουν πλήρη γνώση των υδατικών αναγκών της περιοχής, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και των απαραίτητων παρεμβάσεων για την βελτίωση της διαδικασίας άρδευσης. Προκειμένου η αρδευτική περίοδος να κυλήσει ομαλά και να ικανοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες  των καλλιεργειών, είναι απαραίτητη η συνεργασία και συνεννόηση  όλων των εμπλεκομένων στην  άρδευση, στα πλαίσια του άτυπου συντονιστικού οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα νερά των ταμιευτήρων πρέπει να ποτιστεί το σύνολο των καλλιεργειών και  ότι πρέπει να αποταμιευτεί νερό για μελλοντικές ξηρές περιόδους.

Τελειώνοντας θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι το νερό είναι αγαθό το οποίο δεν είναι ανεξάντλητο και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι και οι επόμενες γενιές θα το απολαμβάνουν τουλάχιστον όσο και εμείς σήμερα, πρέπει να προχωρήσουν λύσεις που πραγματικά συμβάλουν στην εξοικονόμησή του. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί από τους αρμόδιους φορείς στην μελέτη και ωρίμανση αρδευτικών έργων για διεκδίκηση Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με σκοπό την μείωση του κόστους   και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής.

SHARE