Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Την 21 η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 6/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο .Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης( 8 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο . Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια χρήσης μουσικής (9 αιτήσεις) Εισηγήτρια :  Ευφροσύνη Αθανασίου

3ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής(7 αιτήσεις) Εισηγήτρια:   Ευφροσύνη Αθανασίου

4ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στην Πλατεία Πλαστήρα  Καρδίτσας προκειμένου να πραγματοποιηθεί μαθητικό φεστιβάλ από το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ  το Σάββατο 23 Απριλίου 21016, από τις 14:00 έως τις 23:00.

5ο. Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την άρση απαλλοτρίωσης μετά απο δικαστική απόφαση του ΚΧΠ στο ΟΤ 124 μεταξύ των οδών Λαχανά, Κύπρου και Λάππα συνιδιοκτησίας Γεροντόπουλου και πρόταση μετατροπής του σε οικοδομήσιμο χώρο με παράλληλη μείωση του πλάτους του δρόμου λόγω της εισφοράς σε γη με τον Ν. 4315/14. Εισηγητής: Κουτσάφτης Σπυρίδων

6ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας ιδιωτικής έκτασης  που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.( ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ του  ΧΡ.) Εισήγηση : Γεώργ. Ζαρακότας

 7ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας ιδιωτικής έκτασης  που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.( ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του  ΒΑΣ.) Εισήγηση : Γεώργ. Ζαρακότας

8ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας ιδιωτικής έκτασης  που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.( ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του  ΒΑΣ.) Εισήγηση : Γεώργ. Ζαρακότας

9ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας ιδιωτικής έκτασης  που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.(ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΑΝΝΑΣ του  ΧΑΡΑΛ.) Εισήγηση : Γεώργ. Ζαρακότας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Αρτεσιανού 1   3ος οροφος
ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413  50729