Χωρίς αλλαγές κατατέθηκαν και οι φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου

Χωρίς αλλαγές κατατέθηκαν και οι φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου

Χωρίς αλλαγές κατατέθηκαν και οι φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου

Χωρίς αλλαγές, σε σχέση με το κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση, κατατέθηκαν και οι φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την πρώτη αξιολόγηση.

Οι φορολογικές διατάξεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, νέα κλίμακα φορολόγησης μισθών και συντάξεων, η οποία έχει έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ και οδηγεί σε χαμηλότερο αφορολόγητο όριο στα 9.091 ευρώ αντί για 9.550 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Αναλυτικότερα:

Μισθωτοί συνταξιούχοι

Η νέα κλίμακα φορολόγησης μισθών – συντάξεων

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις,
Επιχ. Δραστηριότητα)
Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

Στον φόρο που προκύπτει από αυτή την κλίμακα χορηγείται έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ (από 2.100 ευρώ που δίνεται σήμερα), η οποία δίνεται ολόκληρη για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και απομειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1000 ευρώ εισοδήματος πάνω από τις 20.000 ευρώ.

Συνδυασμός μισθού με ελευθέριο επάγγελμα

Στις περιπτώσεις που ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλά και επιχειρηματική δραστηριότητα, το συνολικό του εισόδημα θα αθροίζεται και θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών αλλά η έκπτωση φόρου έως 2.000 ευρώ θα δίνεται μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, σε φορολογούμενο που έχει ετήσιο εισόδημα από μισθούς ή σύνταξη 25.000 ευρώ και άλλα 5.000 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, το σύνολο των 30.000 ευρώ θα φορολογείται με βάση την κλίμακα των μισθωτών αλλά θα χορηγείται έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ και όχι 1.900 ευρώ, όπως θα συνέβαινε εάν δινόταν η έκπτωση φόρου για το σύνολο του εισοδήματος.

Σημαντική είναι η πρόβλεψη του νομοσχεδίου ότι μετρά το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή αναγνωρίζονται επαγγελματικές δαπάνες.

Αγρότες

Οι αγρότες θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και με την έκπτωση φόρου, δηλαδή με αφορολόγητο όριο 9.091 ευρώ. Παραμένουν αφορολόγητες οι επιδοτήσεις για ποσό έως 12.000 ευρώ.

Ενοίκια

Παραμένει η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων, αλλά αυξάνονται οι συντελεστές. Ειδικότερα τα ενοίκια θα φορολογούνται με την εξής κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (€) Συντελεστής %
0-12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
35.001- 45%

Οι αντίστοιχοι συντελεστές είναι σήμερα 11% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ και 33% για υψηλότερο εισόδημα.

Μερίσματα

Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από το 10% στο 15%, ορίζεται νέα κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία έχει ως εξής:

Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης
0-12.000 0%
12.001-20.000 2,2%
20.001-30.000 5,00%
30.001-40.000 6,50%
40.001-65.000 7,50%
65.001-220.000 9,00%
>220.000 10,00%

Φόρος στα τυχερά παιχνίδια

Στις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου προβλέπεται ότι ο συντελεστής φορολόγησης των ακαθάριστων εσόδων φορολογούνται, αντί για 30%, στο 35%.

Επιπτώσεις για μισθωτούς επαγγελματίες 

Στους μισθωτούς και συνταξιούχους το αποτέλεσμα των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα και την κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης είναι… χειρουργικό, αφού ενώ προκύπτουν «εντυπώσεις» για μείωση φορολογικού βάρους σε μεσαία εισοδήματα, στην πράξη οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποστούν επιβαρύνσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από τα 9.100 ευρώ έως και τα 27.000 ευρώ, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η πλειονότητα πλέον της λεγόμενης μεσαίας τάξης των μισθωτών. Οι ελαφρύνσεις εντοπίζονται σε δυο ζώνες εισοδήματος. Μεταξύ των 28.000 έως 44.000 ευρώ που κυμαίνονται από 34 έως και 429 ευρώ καθώς και των 51.000 έως και 58.000 ευρώ που κυμαίνονται από 4 έως και 459 ευρώ ετησίως. Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι ελαφρύνσεις αυτές αποτελούν και μια προσπάθεια με μετριασθεί η επιβάρυνση για όσους μισθωτούς έχουν και εισόδημα από μπλοκάκι καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται σε αυτήν τη ζώνη εισοδήματος και με την άθροιση του εισοδήματός τους και την φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών θα υποστούν σημαντικές επιβαρύνσεις.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ισχύει η ίδια κλίμακα φορολόγησης με τους μισθωτούς αλλά χωρίς την έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών θα είναι ελαφρύνσεις για όσους έχουν ετήσιο δηλούμενο εισόδημα έως 32.000 ευρώ και επιβαρύνσεις για όσους δηλώνουν υψηλότερο εισόδημα. Ωστόσο, ακόμη και για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 32.000 ευρώ θα υπάρξουν επιβαρύνσεις λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών περίπου στο 27%. Στην πράξη, δηλαδή, θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα ελαφρυνθούν.

ΠΗΓΗwww.capital.gr
SHARE