ΕΣΠΑ: Ποια προγράμματα χρηματοδότησης λήγουν, σε ποια έχει δοθεί παράταση

ΕΣΠΑ: Ποια προγράμματα χρηματοδότησης λήγουν, σε ποια έχει δοθεί παράταση

ΕΣΠΑ: Ποια προγράμματα χρηματοδότησης λήγουν, σε ποια έχει δοθεί παράταση

«Τρέχει» η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα πτυχιούχων τριτοβάθμιας του νέου ΕΣΠΑ, ύστερα και από τη δεύτερη παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομίας την περασμένη Τετάρτη, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από το κοινό για τη συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα προθεσμία είναι η Τρίτη 10 Μαΐου και ώρα 17:00. Η παράταση αφορά στο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Αντίθετα, μέχρι τις 27 Απριλίου πρέπει να έχουν καταθέσει την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι για τα Προγράμματα «Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας». Στις 20 Μαΐου λήγει η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και στις 17 Μαΐου για το πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ακολουθούν οι επιμέρους σύνδεσμοι για τις τέσσερις δράσεις του προγράμματος:

(Αυτοαπασχολούμενοι τριτοβάθμιας) Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

(Startups) Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(Μικρές επιχειρήσεις) Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

(Μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις) Πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

SHARE