Οι ποινές της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΚ

Οι ποινές της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΚ

Οι ποινές της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΚ

Σας γνωρίζουμε ότι από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της `Ενωσης επιβλήθηκαν στους παρακάτω ποδοσφαιριστές οι ποινές αποκλεισμού που αναγράφονται στον καθένα και που υπολογίζονται σε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

1.

QOPRAJ A

1413463

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

1

18-4-2016

10

2.

SYHTI Ι.

1235375

ΚΕΡ. ΦΡΑΓΚΟΥ

1

18-4-2016

10

 Η Πειθαρχική Επιτροπή επίσης επιβάλλει:

1)Στο Σωματείο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ χρηματικό πρόστιμο 50 Ευρώ.

2)Στο Σωματείο Α.Ο ΤΑΥΡΩΠΟΣ χρηματικό πρόστιμο 30 Ευρώ