Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφαση για ανάκληση της 67/2016 απόφασης σχετικά με άσκηση από το Δήμο του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και απόδοσης πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση με το Σύλλογο «Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας» εκδήλωσης στη Λίμνη Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την περίοδο 2015-2019. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου – Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ» (Α.Μ.: 04/2016) (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διάλυση σύμβασης του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» (άρθρ. 62 Ν. 3669/08). (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταχώρηση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» του Κανονισμού Ξυλείας. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας εκσκαφέα-φορτωτή. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή πρότασης του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για συγκρότησης ομάδας εργασίας σχετικής με θέματα αδειοδότησης και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου Αγράφων. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση μίσθωσης έκτασης στην περιοχή Τσαρδάκι Φλούδας Τ.Κ. Μοσχάτου στην εταιρία Cosmote για τη διατήρηση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή υπερβάλλοντος ποσού προκαταβολής μίσθωσης λήμματος δάσους Πεζούλας (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της κ. Κουνατίδου Μαρίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου «Καφετέρια» στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρία Μελέτης του Εθισμού στο Διαδίκτυο του 5ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου «eLife 2016″ στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής:Δήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν, ορισμένου χρόνου, παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου της Τ.Κ. Κερασέας στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού για εγκατάσταση κατασκήνωσης. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χώρου-αίθουσας στην Τ.Κ. Φυλακτής στο Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Ελληνικού Πολιτισμού «Χορίαμβος». (Εισηγητής: Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
SHARE