13 υδρονομείς στο Δήμο Καρδίτσας

13 υδρονομείς στο Δήμο Καρδίτσας

13 υδρονομείς στο Δήμο Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 25.04.2016 έως την 04.05.2016 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

  1. Αριθμός θέσεων

Υδρονομείς δεκατρία (13) άτομα

Τοπική Κοινότητα Δαφνοσπηλιάς: Ένας (1) υδρονομέας

Τοπική Κοινότητα Παληουρίου: Ένας (1) υδρονομέας

Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου: Δύο (2) υδρονομείς

Τοπική Κοινότητα Μέλισσας: Ένας (1) υδρονομέας

Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας: Ένας (1) υδρονομέας

Τοπική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρου: Ένας (1) υδρονομέας

Τοπική Κοινότητα Σταυρού: Ένας (1) υδρονομέας

Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου: Ένας (1) υδρονομέας

Τοπική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας: Ένας (1) υδρονομέας

Τοπική Κοινότητα Ρούσσου: Ένας (1) υδρονομέας

Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού: Ένας (1) υδρονομέας

Παρόχθια αντλιοστάσια εξηλεκτρισμού:  Ένας (1) υδρονομέας

Οι Υδρονομείς θα είναι δημότες του Δήμου Καρδίτσας και κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων, στις οποίες θα ασκούνται οι αρμοδιότητές τους.

Το έργο των υδρονομέων είναι:

  • Η καταγραφή των αρδευτικών κτημάτων και η παράδοση στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα ονομαστικής κατάστασης αυτών.
  • Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες.

Η πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α”).

2.  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμαρχο περί εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων.

γ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου.

δ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Καρδίτσας).

στ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρδίτσας, να έχουν συμπληρωμένο το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07.00 – 15.00 Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350726 , 2441350723, 2441350728.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πηγή: www.dimoskarditsas.gov.gr

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE