Υπογραφή σύμβασης του έργου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «Συντήρηση οδικού δικτύου προς...

Υπογραφή σύμβασης του έργου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «Συντήρηση οδικού δικτύου προς Ι.Μ. Πελεκητής»

Υπογραφή σύμβασης του έργου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα  «Συντήρηση οδικού δικτύου προς Ι.Μ. Πελεκητής»
Φωτογραφία Αρχείου

Υπογράφηκε  στο Μορφοβούνι στις 26 Απριλίου 2016 η Σύμβαση Έργου Οδοποιίας  με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου προς Ι.Μ. Πελεκητής» μεταξύ του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα κ. Δ. Τσιαντή και της κατασκευαστικής εταιρείας Αφοί Κωτούλα-Τεχνική ΚΑΤ Ο.Ε., αναδόχου του έργου.

Το έργο είναι  προϋπολογισμού 150.000,00  € και η εκπόνηση της μελέτης έγινε  από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ο οποίος είναι και φορέας υλοποίησης του έργου.

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει αμέσως μετά από τις εορταστικές μέρες του Πάσχα.

SHARE