Πληρωμές 726 εκατ. ευρώ σε 620.000 αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές 726 εκατ. ευρώ σε 620.000 αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές 726 εκατ. ευρώ σε 620.000 αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Μεγάλη Τετάρτη έχουν πληρωθεί σε δικαιούχους αγρότες και αλιείς της χώρας συνολικά περί τα 726,3 εκατ. Ευρώ.
Ειδικότερα:

-Υπόλοιπο Βασικής Ενίσχυσης 2015: 162,7 εκατ. Ευρώ

-Πράσινη Ενίσχυση: 551 εκατ. Ευρώ

-Μέτρα ενίσχυσης της αγοράς (οπωροκηπευτικά, νησιά Αιγαίου, προώθηση προϊόντων κ.λπ.): 1,8 εκατ. Ευρώ

-Εξισωτική Αποζημίωση: 9,3 εκατ. Ευρώ

-Αλιεία (ΕΤΑ 2007 – 2013): 1,5 εκατ. Ευρώ

SHARE