Παρασκευή Ντούρβα: Κλειστές εδώ και δύο χρόνια παραμένουν όλες οι παιδικές χαρές...

Παρασκευή Ντούρβα: Κλειστές εδώ και δύο χρόνια παραμένουν όλες οι παιδικές χαρές στο Δήμο Μουζακίου

Παρασκευή Ντούρβα: Κλειστές εδώ και δύο χρόνια παραμένουν όλες οι παιδικές χαρές στο Δήμο Μουζακίου

ακοσυντηρημένες και επικίνδυνες χρησιμοποιούνται από τα μικρά παιδιά με ευθύνη των γονέων τους  .Ο Δήμος δεν  ενεργοποίησε  χρηματοδοτικά εργαλεία όπως άλλοι Δήμοι ,ούτε δαπάνησε χρήματα από τη Σάτα που τα αποταμιεύει για να δείχνει εύρωστος οικονομικά.  Στον αντίποδα ο Δήμος Καρδίτσας  παρ όλα τα οικονομικά  προβλήματα και χωρίς καταθέσεις εκατομμυρίων κατάφερε να πιστοποιήσει  τις παιδικές του χαρές . Μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων όπως το   Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013 , το  LEDER και μέσω του ΄΄ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ΄΄. Στο τελευταίο  ο Δήμος Μουζακίου αντί για παιδικές χαρές ενέταξε την προμήθεια κάδων απορριμμάτων. Αγαπητοί συνδημότες για πολλοστή φορά διαπιστώνουμε την αδιαφορία του Δημάρχου και όλης της διοίκησης του Δήμου Μουζακίου για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των δημοτών τα οποία θεωρούν επουσιώδη και επιμελώς αρνούνται την επίλυση τους  με ανυπόστατα επιχειρήματα  του τύπου ΄΄ είναι μεγάλο το κόστος και δεν υπάρχει χρηματοδότηση .

παιδικές χαρές Μουζάκι (2)

Προς επίρρωση των ανωτέρω παραθέτω απόσπασμα από δημοσίευμα του  διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας από τις 23/3/2016 .

»  Τελικά, έχουν ενταχθεί δυο έργα .Το έργο “Αναβάθμιση παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας” με προϋπολογισμό 570,000€,που εντάχθηκε στο Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013 και ήδη κατασκευάσθηκαν οι παιδικές χαρές : μια στη συν Αγ. Παρασκευής, μία στην οδό Σαμαροπούλου & μία Β.Δ. του 5ου Δημ Σχολείου, οι οποίες πρόσφατα πέρασαν και από τον έλεγχο της Επιτροπής Καταλληλότητας, καθώς και το έργο “Αναβάθμιση παιδικών χαρών στις Τ.Κ. των Δ.Ε. Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου ”, προϋπολογισμού 368,000€,που εντάχθηκε στο πρόγραμμα “LEADER” ,το οποίο και κατασκευάζεται. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται και μία παιδική χαρά στην Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ. Παράλληλα κατασκευάστηκε με ΣΑΤΑ του Δήμου και ήδη λειτουργεί  η παιδική χαρά στο Παυσίλυπο. Επίσης, αυτή την εποχή, κατασκευάζονται, με χρηματοδότηση του ΄΄ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ΄΄ και από ΣΑΤΑ του Δήμου Καρδίτσας ,οι παιδικές χαρές στην πλατεία Ακαδημίας, στο Πάρκο συν. Φαναρίου, στο Πάρκο συν Αγ. Νικολάου (όπισθεν Ι.Ν. Αγ. Νικολάου), στην πλατεία σεισμοπλήκτων (11ο Δημ Σχολείο) και στην πλατεία Δ. Γιολδάση (Δ. Λάππα) ‘

παιδικές χαρές Μουζάκι (1)

Για την αντιπολίτευση στο Δήμο Μουζακίου
Η επικεφαλής
Παρασκευή Ντούρβα

SHARE