710.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί στο Taxis

710.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί στο Taxis

710.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί στο Taxis

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ξεπέρασε το 10% του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων.

Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί περίπου:

Δηλώσεις
Οριστικές υποβολές
Ε1 – 710.000
Ε2 – 67.000
Ε3 – 294.000
Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο παραγωγική από την ημέρα έναρξης της σχετικής εφαρμογής,  καθώς υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 δηλώσεις Ε1.

Την εβδομάδα από 2 Μαΐου έως 7 Μαΐου υποβλήθηκαν περίπου 150.000 χιλιάδες δηλώσεις Ε1 και 20.350 Ε3.