Δημοσιεύτηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος στο Εθνικό Τυπογραφείο

Δημοσιεύτηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος στο Εθνικό Τυπογραφείο

Δημοσιεύτηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος στο Εθνικό Τυπογραφείο

Αναρτήθηκε στο Εθνικό τυπογραφείο ο νέος ασφαλιστικός νόμος(Ν.4387/2016) με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»

Δείτε το PDF του ΦΕΚ εδώ.

ΠΗΓΗwww.e-forologia.gr
SHARE