Ως 20 Μαΐου ένσταση για συνδεδεμένη βάμβακος

Ως 20 Μαΐου ένσταση για συνδεδεμένη βάμβακος

Ως 20 Μαΐου ένσταση για συνδεδεμένη βάμβακος

Μέχρι τις 20 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ για να υποδεχτεί ενστάσεις από βαμβακοπαραγωγούς, οι οποίοι «κόπηκαν» λόγω ελέγχων τηλεπισκόπησης, με αποτέλεσμα να πληρωθούν κουρεμένο το ποσό της συνδεδεμένης είτε καθόλου, όπως είχαν αποκαλύψει πρώτοι Agrenda και AgroNews, κατά την ημερομηνία πληρωμής των συγκεκριμένων ενισχύσεων.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους πιστοποιημένους κατά τόπους φορείς, για να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα.

Σημειωτέον  ότι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν όσοι παραγωγοί διαφωνούν και όχι μόνο οι βαμβακοπαραγωγοί.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι η ειδική εφαρμογή υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης για τα ειδικά καθεστώτα (VCS), με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης λόγω ελέγχου, θα λειτουργήσει κατά τρόπο όμοιο με εκείνον της υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της τηλεπισκόπησης για την Βασική Ενίσχυση (BPS) που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Η εν λόγω εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στους κατά τόπους Φορείς, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται προκειμένου να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.

Η εφαρμογή θα δέχεται αιτήματα – ενστάσεις και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 20/5/2016.