Αφοι Καραγιώργου για βιοντίζελ από βαμβακόσπορο και Agritex για γεωθερμική ενέργεια από...

Αφοι Καραγιώργου για βιοντίζελ από βαμβακόσπορο και Agritex για γεωθερμική ενέργεια από θερμοκήπιο, εντάσσονται στο πακέτο Γιούνκερ

Αφοι Καραγιώργου για βιοντίζελ από βαμβακόσπορο και Agritex για γεωθερμική ενέργεια από θερμοκήπιο, εντάσσονται στο πακέτο Γιούνκερ

Την ένταξη στο πακέτο Γιούνκερ των πρώτων 42 επενδύσεων, συνολικού ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), ενώ πρόσφατα παρουσιάστηκε επισήμως και το πρώτο χρηματοδοτούμενο επενδυτικό πρόγραμμα της Creta Farms.

Εγγυήσεις και χαμηλότοκα δάνεια είναι μεταξύ άλλων οι μορφές χρηματοδότησης που μπορούν να πετύχουν τα επενδυτικά σχέδια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο των εγγυήσεων που παρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), γνωστό και ως «Πακέτο Γιούνκερ».

Δύο μεγάλες επενδύσεις συνολικού ύψους 39,5 εκατ. ευρώ στον ευρύτερο χώρο ενέργειας και γεωργίας θα χρηματοδοτηθούν από το περίφημο πακέτο Γιούνκερ.

Η πρώτη επένδυση ύψους 22 εκατ. ευρώ είναι της AGRITEX Ενεργειακή ΑΕ, του ομίλου Ευθυμιάδη, για την αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας σε υδροπονικό θερμοκήπιο στην Ξάνθη. Το προτεινόμενο έργο αφορά κατασκευή και λειτουργία μονάδας αξιοποίησης γεωθερμικής ενέργειας (θερμότητα), ισχύος 12 MWth σε υαλόφρακτη θερμοκηπιακή μονάδα έκτασης 100 στρεμμάτων.

Η δεύτερη επένδυση ύψους 17,5 εκατ. ευρώ είναι από την ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα και αφορά αξιοποίηση του βαμβακόσπορου, που προκύπτει από την εκκόκκιση του βάμβακος, για την παραγωγή βιοντίζελ. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί η εκκόκκιση βάμβακος. Το προτεινόμενο έργο αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση διαδοχικών δραστηριοτήτων που έπονται της υφιστάμενης δραστηριότητας της εταιρείας.

SHARE