Απάντηση του Δήμαρχου Μουζακίου κ. Γεωργίου Κωτσού στο Δήμαρχο Γ. Καραϊσκάκη Άρτας

Απάντηση του Δήμαρχου Μουζακίου κ. Γεωργίου Κωτσού στο Δήμαρχο Γ. Καραϊσκάκη Άρτας

Απάντηση του Δήμαρχου Μουζακίου κ. Γεωργίου Κωτσού στο Δήμαρχο Γ. Καραϊσκάκη Άρτας

Αποστομωτική είναι η απάντηση που έδωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός στο συνάδελφό του Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας κ. Περικλή Μίγδο που με επιστολή του και χρησιμοποιώντας έωλα επιχειρήματα προσπάθησε να αμφισβητήσει τη γενέτειρα του ήρωα Γεωργίου Καραϊσκάκη το Μαυρομμάτι.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Μουζακίου είναι το παρακάτω:

Αγαπητέ Συνάδελφε Δήμαρχε

Αναφορικά με την επιστολή που μου αποστείλετε και αφορά το μεγάλο Εθνικό μας Ήρωα Γεώργιο Καραϊσκάκη θα ήθελα να σας κάνω γνωστά τα παρακάτω:
Για μας το Δήμο Μουζακίου και τη γενέτειρά του το Μαυρομμάτι ο μεγάλος ήρωας της Επανάστασης του 1821 Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι σύμβολο ενότητας του Ελληνισμού και όχι αφορμή για μικροδιαφορές και διχόνοιες.

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ανήκει σ’ όλο το Έθνος και σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. Ο βίος του αποτελεί σύμβολο για όλους μας και έμπνευση ενότητας και συνεργασίας, κυρίως για εκείνες τις περιοχές που γεννήθηκε, έζησε, έδρασε και κατάγεται. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου έχουμε προτείνει από χρόνια την ίδρυση Δικτύου Δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι που τους σημάδεψε με τη ζωή και το πνεύμα του ο Διγενής της Ρωμιοσύνης.
Αναφορικά τώρα με τη γενέτειρα του Ήρωα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το Μαυρομμάτι του Δήμου Μουζακίου του Νομού Καρδίτσας, όπως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μητέρα του καταγόταν από τη Σκουληκαριά της Άρτας.

Για να σας διευκολύνω στις ιστορικές σας ανησυχίες, σας διαβιβάζω ιστορικά ντοκουμέντα και επίσημες αναφορές που διαλύουν κάθε αμφιβολία ότι η γενέτειρα του Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι το Μαυρομμάτι του δήμου Μουζακίου Καρδίτσας:

1. Κατά τον εορτασμό της ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ από το θάνατο του Γεωργίου Καραϊσκάκη από τη Βουλή των Ελλήνων το 1927 αναφέρθηκε επί λέξει στο κείμενο που ενέκρινε η Βουλή: «Επί τη εκατοεντατερίδι από του θανάτου τού στατάρχου Καραϊσκάκη ο ιδρυτής του «Λευκού Σταυρού» ποιητής κ. Σπ. Ματσούκας επροίκισε 10 ορφανάς πολέμου, αίτινες ωνομάσθησαν «νύμφαι Καραϊσκάκη». Ωρίσθησαν δ’ αύται εκ Σαλαμίνος, εξ Αραχώβης, εκ Νέου Φαλήρου και εκ Μαυρομματίου, υποδείξει των προέδρων των κοινοτήτων. Αι νύνφαι επροικίσθησαν δια 5.000 δρχ έκαστη. (συν. 1)

2. Επίσης κατά τον εορτασμό της ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ από το θάνατο του ήρωα Γεωργίου Καραϊσκάκη ο εγγονός του Γεώργιος Σπ. Καραϊσκάκης επισκέφθηκε τη Σπηλιά στο Μαυρομμάτι όπου γεννήθηκε ο παππούς του, όπως αναφέρεται στη σελ. 96 των πρακτικών της βουλής. Συν (2)

3. Το με Αρ. Πρωτ. 53864\11 Ιουλίου 1966 έγγραφο της Ακαδημίας Αθηνών προς το Υπουργείο Εσωτερικών που ξεκαθαρίζει άπαξ δια παντός ότι «… ο Γεώργιος Καραϊσκάκης εγεννήθη εν τινι σπηλαίω κειμένω πλησίον του μοναστηρίου του Αγίου Γεωργίου του χωρίου Μαυρομματίου Καρδίτσας…» συν (3)

4. Το με αριθμό 712 Βασιλικό Διάταγμα της 16ης Αυγούστου 1966 με το οποίο ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος αναφέρει «…Ορίζομεν όπως εορτάζηται η 23η Απριλίου, επέτειος του θαννάτου του Γεωργίου Καραϊσκάκη ως τοπική εορτή στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας, γεννέτειραν αυτού» συν. (4)

5. Την εφημερίδα της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ελλάδας με αριθμό φύλλου 772 της 5ης Σεπτεμβρίου 1966 όπου αναφέρεται:
«Ορίζομεν όπως εορτάζεται η 23η Απριλίου, επέτειος του θανάτου του Γεωργίου Καραϊσκάκη ως τοπική εορτή εις το Μαυρομμάτιον Καρδίτσας, γεννέτειραν αυτού..» συν. (5)

6. Το με αριθμόν ΥΠΠΟ\ΑΡΧ\Β1\Φ32\35243\716 της 7ης Ιουλίου 1993έγγραφο του Υπουργείο Πολιτισμού που ανακοινώνει ότι με την Υπουργική απόφαση με στοιχεία Β1\Φ32\12384\237 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 292\Β\27 Απριλίου 1993«Χαρακτηρίζεται η Σπηλιά του Καραϊσκάκη στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο…» συν. (6)

7. Στη σελίδα 233 του εγχειριδίου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ αναφέρεται «..Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννηθείς τω 1775 εν τω χωρίω των Αγράφων Μαυρομμάτι…» συν. (7)

8. Έγγραφο με τους βουλευτές του Ν. Καρδίτσας όπου τόσο ο Σπυρίδων Καραϊσκάκης (γιος) όσο και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης (εγγονός) του μεγάλου ήρωα υπηρέτησαν το Ν. Καρδίτσας ως βουλευτές του στο Εθνικό μας κοινοβούλιο συν. (8)

9. Ιδιόγραφη επιστολή του ίδιου του ήρωα Γεωργίου Καραϊσκάκη την 1\10\1826 όπου επί λέξει αναφέρει: «Ο Χατζή Αναγνώστης πατριώτης μου Αγραφιώτης,,,» που αποτελεί τρανή απόδειξη για τον τόπο που ο ίδιος θεωρεί πατρίδα δηλαδή τα Άγραφα, όπου βρίσκεται και το Μαυρομμάτι. Συν. (9)

10. Τέλος αγαπητέ κ. Δήμαρχε σας κάνω γνωστή (προφανώς την αγνοείται και δεν την παραλείψατε εσκεμμένα) την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Καθιέρωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δημοτικό Διαμέρισμα Σκουλικαριάς του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη του Νομού Άρτας προς τιμή του ήρωα του 1821 Γεωργίου Καραϊσκάκη» όπου σημειώνεται με απόλυτο τρόπο ότι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης «Γεννήθηκε το 1782 σε μια σπηλιά, από καλογριά του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου κοντά στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας, τη Ζωή – Διαμάντω Δημισκή» συν (10)

Μετά τα παραπάνω αγαπητέ κ. Δήμαρχε είμαι βέβαιος πως ούτε εσείς πλέον έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι γενέτειρα του Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι το Μαυρομμάτι καθώς όλες οι ιστορικές πηγές αυτό αναφέρουν, κάτι που αποτελεί και την ιστορική αλήθεια και έτσι αποτυπώνεται σ’ όλα τα ιστορικά μας βιβλία και πονήματα.

Τέλος αφού σας ευχηθώ Χρόνια Πολλά να παρακαλέσω να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην ίδρυση του Δικτύου Δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη και κυρίως να αναδεικνύουμε από κοινού την προσωπικότητα του μεγάλου αυτού ήρωα που ήθελε όλους τους Έλληνες ενωμένους και όχι διχασμένους.
Σας προτείνω μάλιστα να μας τιμήσετε στα επόμενα Καραϊσκάκεια στη γενέτειρα του ήρωα το Μαυρομμάτι (θα λάβετε σχετική πρόσκληση).

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός