Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα13:00με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση και απόδοση πίστωσης 20.000,00 € στην Κοινωφελή Επιχείρηση  «επιΝΟΗΣΗ» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση τριάντα ετών του Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου στα Αρχεία Νομού Καρδίτσας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατασκευής έργων του Δήμου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου: «Βελτίωση υποδομών Νεοχωρίου» (Α.Μ.:6/2016). (Εισηγητής: κ.Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου: «Βελτίωση υποδομών Πεζούλας» (Α.Μ.:8/2016). (Εισηγητής: κ.Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας )
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ» (Α.Μ.07/2016). (Εισηγητής: κ.Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» (Α.Μ. 9/2016) (Εισηγητής: κ.Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας )
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (Α.Μ.:226/09) (Εισηγητής: κ.Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΕΡΑΣΙΑΣ» (Α.Μ.:02/2013) (Εισηγητής: κΑυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας.)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» (Εισηγητής:Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση μίσθωσης έκτασης στην περιοχή Τσαρδάκι Φλούδας Τ.Κ. Μοσχάτου στην εταιρία Cosmote για τη διατήρηση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος )
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεζούλας «Ο Άγιος Σεραφείμ» για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής-συντήρησης κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Πεζούλας. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τη Λαογραφική Εταιρία Μουσικών και Χορευτικών Μελετών «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ» και την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίαςτου 33ου Πολιτιστικού Ανταμώματος. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος
ΘωμάςΣτεργιόπουλος

SHARE