Εκστρατεία ψεύδους και παραπληροφόρησης για το ταμείο αξιοπιστίας της Δημόσιας Περιουσίας

Εκστρατεία ψεύδους και παραπληροφόρησης για το ταμείο αξιοπιστίας της Δημόσιας Περιουσίας

Εκστρατεία ψεύδους και παραπληροφόρησης για το ταμείο αξιοπιστίας της Δημόσιας Περιουσίας

Για την αποκατάσταση της αλήθειας στο συνειδητό ψέμα και  συκοφαντία που εξαπολύεται από την αντιπολίτευση και τα τοπικά «παπαγαλάκια» σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχής και Περιουσίας (Ταμείο) επισημαίνεται ότι:

  1. Η εταιρεία είναι Ελληνική, η διοίκηση της είναι Ελληνική, εδρεύει στην Ελλάδα και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ η απαίτηση των δανειστών ήταν να έχει έδρα το Λουξεμβούργο και να είναι υπό ξένη διοίκηση. Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, δηλ. ο Υπουργός Οικονομικών. Το στρατηγικό σχέδιο του ταμείου θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Η πλειοψηφία του εποπτικού συμβουλίου(3/5) ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Και για τα δυο μέλη των θεσμών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού με δικαίωμα βέτο. Η διοίκηση ασκείται από το Δ.Σ., τα μέλη του οποίου επιλέγονται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετέχει στην επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
  2. Το μακροπρόθεσμο πλαίσιο των 99 ετών εξασφαλίζει την αποφυγή «ξεπουλήματος», αποφορτίζοντας την πίεση για επιδίωξη βραχυπροθέσμων εσόδων μέσω ιδιωτικοποιήσεων.
  3. Διευρύνοντας τον ορίζοντα λειτουργίας της Εταιρείας, τα έσοδα μπορούν να προκύψουν από διάφορους άλλους τρόπους πλην ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό διασφαλίζεται από το ότι για οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση θα πρέπει να υπάρχει πολιτική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ειδικά για τις ΔΕΚΟ που εντάσσονται στην Εταιρεία (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΟΑΚΑ) υπογραμμίζεται ότι δεν έχουν ενταχθεί για αποκρατικοποίηση αλλά για αξιοποίηση.
  4. Τα έσοδα θα πηγαίνουν κατά 50% για το χρέος και κατά 50% για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, σε αντίθεση με ότι ίσχυε μέχρι σήμερα που το σύνολο των ιδιωτικοποιήσεων πήγαινε για το χρέος. Και μάλιστα για το νέος χρέος της δανειακής σύμβασης του καλοκαιριού του 2015 και όχι για συνολικό χρέος όπως με το ΤΑΙΠΕΔ.
  5. Στην Εταιρεία δεν περνά όλη η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου.
  6. Δεν γίνονται απολύσεις ούτε αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων όσων ΔΕΚΟ εντάσσονται στην Εταιρεία.
  7. Η μετοχή της είναι αμεταβίβαστη και ακατάσχετη.

Βεβαίως στην κυβέρνηση δεν επιχαίρουν για τις ιδιωτικοποιήσεις που πρέπει να προχωρήσουν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, δεν ήταν μέρος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα είναι ενταγμένο στην Εταιρεία. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι για αρκετές περιπτώσεις δεν προβλέπεται πλήρης ιδιωτικοποίηση αλλά πώληση μειοψηφικών πακέτων.

SHARE