Επιστολή-Αίτηση Παλάσκα, Λέκκα, Λαμπρόπουλου προς την Ε.Π.Ο

Επιστολή-Αίτηση Παλάσκα, Λέκκα, Λαμπρόπουλου προς την Ε.Π.Ο

Επιστολή-Αίτηση Παλάσκα, Λέκκα, Λαμπρόπουλου προς την Ε.Π.Ο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΙΤΗΣΗ

1.Μανώλη Παλάσκα του Χρήστου, κατοίκου Καρδίτσας (δ/νση Αζά 6)   Προέδρου του ΔΣ της ΕΠΣΚ Καρδίτσας.

2.Αλέξανδρου Λέκκα του Ζαχούλη, κατοίκου Καρδίτσας (δ/νση Αζά 6) Γενικού Γραμματέα του ΔΣ της ΕΠΣ Καρδίτσας.

3.Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου Καρδίτσας (δ/νση Αζά 6), ταμία του ΔΣ της ΕΠΣ Καρδίτσας.

ΠΡΟΣ

Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου,  που εδρεύει στην Αθήνα (Πάρκο Γουδή) και όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Την 10/5/2016 μέσω του γραφείου Τύπου της ΕΠΟ ανακοινώθηκε ότι  ο υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων κ.Κωνσταντίνος Σιμιτζόμγλου άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος μας για αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται στις διατάξεις των άρθρων 30 (πλαστογραφία) και του άρθρου 26 (παραβάσεις καταστατικού-κανονισμών-δυσφήμηση ποδοσφαίρου) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.. Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε σε πλείστες ιστοσελίδες ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος.

Την 17-5-2016 ο 1ος εξ ημών μετέβηκα στην ΕΠΟ και ζήτησα ακρόαση από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κων/νο Σιμιτζόγλου (υπεύθυνος άσκησης δίωξης Ποδοσφαιρικών αδικημάτων), ο οποίος με δέχθηκε και μου επιβεβαίωσε ότι πράγματι έχει ασκήσει πειθαρχική δίωξη ποδοσφαιρικών αδικημάτων σε βάρος μας , για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και για παραβάσεις καταστατικού-κανονισμών-δυσφήμηση ποδοσφαίρου. Κατόπιν λάβαμε επίσημη ενημέρωση μέσω της ΕΠΟ του εγγράφου της άσκησης της πειθαρχικής Δίωξης του ανωτέρου Εισαγγελέα σύμφωνα με το οποίο διωκόμαστε πειθαρχικά και συγκεκριμένα ότι «Κατά το έτος 2013 στην Καρδίτσα από κοινού και ύστερα από συναπόφαση κατάρτισαν πλαστό έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες και στη συνέχεια έκαναν χρήση του εγγράφου αυτού και πιο συγκεκριμένα κατάρτισαν τον οικονομικό προϋπολογισμό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας για το έτος 2013 εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση των μελών του ΔΣ αλλά και της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ Καρδίτσας, με σκοπό να παραπλανήσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ότι πρόκειται για γνήσιο οικονομικό προϋπολογισμό για τη χρήση του έτους 2013, ώστε στη συνέχεια αυτή (Ε.Π.Ο.), να τους χορηγήσει τακτική επιχορήγηση και στη συνέχεια έκαναν χρήση του ανωτέρω πλαστογραφημένου προϋπολογισμού, αποστέλλοντας αυτόν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.»

Οι ισχυρισμοί των Πάπαρη Σωτηρίου, Κρανή Γεωργίου και Γιαννακόπουλου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις από 21-3-2014 καταθέσεις τους ενώπιον του Πταισματοδίκη Καρδίτσας είναι παντελώς ψευδείς ότι δήθεν «Όσον αφορά τον οικονομικό προϋπολογισμό 2013 (σύμφωνα με το παλαιό καταστατικό) ουδέποτε συγκλήθηκε αλλά ούτε εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση και ουδέποτε ήρθε ως θέμα στο διοικητικό συμβούλιο. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ζήτησε από την ΕΠΣ Καρδίτσας να στείλει αντίγραφο του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2013 και απολογισμού του έτους 2011, προκειμένου να μας χορηγήσει τακτική επιχορήγηση ποσού, το οποίο ανέρχεται στα 21.500,00 ευρώ με επιφύλαξη, ως προς το ακριβές ύψος, αφού αδυνατούμε να έχουμε πρόσβαση και να λάβουμε γνώση του εν λόγω εγγράφου. Η ΕΠΣ Καρδίτσας απέστειλε τα ανωτέρω έγγραφα και λάβαμε την εν λόγω επιχορήγηση στο δίμηνο Δεκεμβρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012.»

Ουδέποτε παραπλανήσαμε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ουδέποτε αποστείλαμε το 2013 στην ΕΠΟ έγγραφο για τον οικονομικό προϋπολογισμό για τη χρήση του έτους 2013  προκειμένου να μας χορηγήσει η ΕΠΟ τακτική επιχορήγηση, όπως αναφέρεται στην πειθαρχική μας δίωξη από τον υπεύθυνο άσκησης δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κων.νο Σιμιτζόγλου. Όλους τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς τους έχουμε αποστείλει στην ΕΠΟ καθόλα νόμιμους και εντός των οριζομένων προθεσμιών.

και για αυτό το λόγο παρακαλούμε

Όπως μας ενημερώσετε εγγράφως μέσω έρευνας του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου αν απεστάλη από εμάς το έτος 2013 έγγραφο στην ΕΠΟ, που να αφορά τον οικονομικό προϋπολογισμό για τη χρήση του έτους 2013 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, προκειμένου να λάβουμε τακτική επιχορήγηση .

Καρδίτσα, 25-5-2016

Με τιμή

Οι αιτούντες

1.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

2.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

SHARE