Νέο Voucher για ανέργους ηλικιών 18-24

Νέο Voucher για ανέργους ηλικιών 18-24

Νέο Voucher για ανέργους ηλικιών 18-24

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η Πράξη «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)».

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε 1.000 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η συγκεκριμένη Πράξη φιλοδοξεί να αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των πέντε Περιφερειών στις οποίες θα υλοποιηθεί, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Θεσσαλίας,που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων.

Για την άρτια υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται η υλοποίηση Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών και Πρακτικής Άσκησης 260 ωρών. Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται:

– η υλοποίηση 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο (σε 2 φάσεις των 60 ωρών η κάθε μία),

– η πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο, και,

– η εξατομικευμένη προσέγγιση – συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση.

Η διδακτέα ύλη στα πλαίσια της θεωρητικής κατάρτισης, θα αφορά τα παρακάτω ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης, εξειδικεύοντας κατά περίπτωση το περιεχόμενό τους, ανάλογα με τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκάστου τμήματος:

 • Web development
 • Mobile development
 • Cloud computing
 • Digital Marketing
 • Web Design
 • Robotics
 • E-commerce

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά 20% τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας, όπως εκμάθηση τεχνικών σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, εκμάθηση τρόπων εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη κ.ά.

Επίσης κάθε πρόγραμμα κατάρτισης δύναται να περιλαμβάνει σε ποσοστό έως 10% και τις ακόλουθες θεματικές ενότητες :

 • Team Building
 • Negotiation Skills
 • Ηγεσία
 • Δημιουργικότητα

Η Πρακτική Άσκηση θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις του κλάδου πληροφορικής οι οποίες θα υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Θαπραγματοποιηθεί διαδικασία σύζευξης των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά θα προσδώσει στους ωφελούμενους τις καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Ο ΣΕΠΒΕ σε συνεργασία με τον καταρτιζόμενο και λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του ωφελούμενου και σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα επιλέξουν τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.

Στο τέλος του προγράμματος θα ακολουθήσει πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Η αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται στο ποσό των 1.380 €.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 29 Ιουνίου, ώρα 14:00.

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν λεπτομερέστερα και να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο παραπάνω  πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ EXELIXIS

στα τηλ. επικοινωνίας: 24410 40.050, 698.750.60007και στη

δ/νση: Γαρδικίου 5 (πίσω από το Παυσίλυπο), Καρδίτσα    ή στη

σελίδαFacebook:   https://www.facebook.com/exelixis.edu.gr

SHARE