Πυροσβεστική Υπηρεσία: Άσκηση αντιμετώπισης συνεπειών από σεισμικό φαινόμενο

Πυροσβεστική Υπηρεσία: Άσκηση αντιμετώπισης συνεπειών από σεισμικό φαινόμενο

Πυροσβεστική Υπηρεσία: Άσκηση αντιμετώπισης συνεπειών από σεισμικό φαινόμενο

      Στα πλαίσια της επιχειρησιακής αφύπνισης και απόκτησης εμπειρίας του πυροσβεστικού προσωπικού σε ατυχήματα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα ως προς τη φύση τους, η υπενθύμιση υφισταμένων διαδικασιών, η διαπίστωση της καλής λειτουργίας και επάρκειας των διαθέσιμων μέσων και εξοπλισμού, η βελτίωση του συντονισμού, της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και τέλος η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων της περιοχής σε περίπτωση σεισμικού φαινόμενου και η ενημέρωσή τους σε τρόπους αντίδρασης και προφύλαξης, θα διεξαχθεί άσκηση αντιμετώπισης συνεπειών από σεισμικό φαινόμενο, με την κωδική ονομασία »ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2016»

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και Ω/12:00΄ σε πραγματικές συνθήκες στις εγκαταστάσεις της Οινοποιίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Καρδίτσας με συμμετοχή όλων των Φορέων σε περιφερειακό επίπεδο.

Επικεφαλής του Διευθύνοντος Επιτελείου της άσκησης θα είναι ο Περιφερειακός Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας, Αρχιπύραρχος Σεραφείμ Αθανασίου και διεξαγωγής αυτής ο Διοικητής Π.Υ. Καρδίτσας, Πύραρχος Δημήτριος Σακελλαρόπουλος.

SHARE