Προκήρυξη 7 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο...

Προκήρυξη 7 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας:

1. Μία (1) Θέση Επιμελητή Β΄ Νεφρολογίας, για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

2. Μία (1) Θέση Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής, για την Παιδιατρική Κλινική.

3. Μία (1) Θέση Επιμελητή Β΄ Οφθαλμολογίας, για την Οφθαλμολογική Κλινική.

4. Μία (1) Θέση Επιμελητή Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής, για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα. (Για την θέση του ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η αποδεδειγμένη εμπειρία στον Μαγνητικό Τομογράφο, τον Μαστογράφο και σε τεχνικές της Επεμβατικής Τεχνολογίας).

5. Δύο (2) Θέσεις Επιμελητή Β΄ Ψυχιατρικής, για την Ψυχιατρική Κλινική

6. Μία (1) Θέση Επιμελητή Β΄ Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας, για την Μονάδα Μεσογεακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου.

Κείμενο προκήρυξης εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας εδώ.