Εμπορικός Σύλλογος: Υποχρέωση εγγραφής των μελών που ασχολούνται με δραστηριότητες της Ξυλείας

Εμπορικός Σύλλογος: Υποχρέωση εγγραφής των μελών που ασχολούνται με δραστηριότητες της Ξυλείας

Εμπορικός Σύλλογος: Υποχρέωση εγγραφής των μελών που ασχολούνται με δραστηριότητες της Ξυλείας

Παρακαλούνται όσα από τα μέλη μας ασκούν εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της ξυλείας (εμπόριο, μεταποίηση, κατασκευή επίπλων, μικροεπίπλων, οικιακών ειδών, πέλλετ, καυσόξυλων κλπ.), να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441080134-138 με τον κ. Νταή ή την κα Μητσάκη, προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση εγγραφής τους σε σχετικό Μητρώο βάσει του υπ’αριθμ. 995/2010 Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ