Σύσταση ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Σύσταση ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Σύσταση ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Ανακοινώθηκε η σύσταση της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων με τη μορφή ένωσης νομικών προσώπων και με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στην Ένωση συμμετέχουν όλοι οι εγκεκριμένοι φορείς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την πιστοποίηση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρουν τα εξής:

Είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα και στον τομέα της βιολογικής γεωργίας που όλοι οι φορείς πιστοποίησης συμμετέχουν μαζί σε ένα συλλογικό φορέα με σκοπό να:

1. διαδώσει τη βιολογική γεωργία και τα προϊόντα της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η προώθηση της πιστοποίησης σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα Διεθνή πρότυπα,
2. προωθήσει, διαφυλάξει και συντονίσει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των φορέων πιστοποίησης στον τομέα της βιολογικής γεωργίας,
3. διαφυλάσσει και συμβάλλει στην αξιοπιστία του θεσμού της επιθεώρησης – πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας τους,
4. εκπροσωπεί τους φορείς πιστοποίησης σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς καθώς και κυβερνητικά, επιστημονικά ή άλλα όργανα για θέματα σχετικά με την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων.

Την Παρασκευή, 13 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Κυριάκος Παλασίδης (ΒΙΟΕΛΛΑΣ)
Γραμματέας: Αλέξανδρος Παριανός (GMCERT)
Ταμίας: Μαρία Ράππου (ΔΗΩ)
Μέλος: Απόστολος Γκογκόπουλος (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ)
Μέλος: Γεώργιος Νικολάου (TUV HELLAS)

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να ευχαριστήσει όλους τους φορείς για τη συμμετοχή τους στη συλλογική αυτή προσπάθεια και δεσμεύεται ότι θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στην επίτευξη των σκοπών και στόχων που θέτουν τα μέλη της Ένωσης.