450 μόνιμοι διοικητικοί και τεχνικοί σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

450 μόνιμοι διοικητικοί και τεχνικοί σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

450 μόνιμοι διοικητικοί και τεχνικοί σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Τριακόσιες μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ και επιπλέον 150 στην ΕΥΑΘ πρόκειται να εγκρίνει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με στόχο την αναβάθμιση και στελέχωση των δύο εταιρειών με νέο προσωπικό.

Η ΕΥΔΑΠ θα προσλάβει 300 άτομα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέσω του ΑΣΕΠ, στις εξής ειδικότητες:

– ΔΕ και ΥΕ: ΔΕ Μηχανολόγοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, ΔΕ Δομικών Έργων 12, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, ΔΕ Γραμματείς 5, ΔΕ Καταμετρητές 25, ΔΕ Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2 ΥΕ Εργάτες 75 και ΥΕ Αποθηκάριοι 5.

– ΠΕ και ΤΕ: ΠΕ Διοικητικοί 5, ΠΕ Οικονομικοί 15, ΠΕ Στατιστικοί 1, ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Προγραμματιστές 3, ΤΕ Διοικητικοί 2 και ΤΕ Οικονομικοί 15.

Μέσα στο 2016
Με 150 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί η ΕΥΑΘ έως το τέλος του έτους. Ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της, Γ. Κρεστενίτης, με την ανάληψη των καθηκόντων αναφέρθηκε στη σημασία πρόσληψης του νέου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, όπως και στην ανάγκη διασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.

Ενημέρωση από :

post all exelixis

ΠΗΓΗwww.ethnos.gr
SHARE