ΕΛΜΕ Καρδίτσας: Ημέρα πανελλήνιας δράσης για την παιδεία

ΕΛΜΕ Καρδίτσας: Ημέρα πανελλήνιας δράσης για την παιδεία

ΕΛΜΕ Καρδίτσας: Ημέρα πανελλήνιας δράσης για την παιδεία

Η κυβέρνηση, δέσμια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ψηφισθέντα μνημόνια, υλοποιεί σταδιακά μέτρα που αποδομούν συνολικά την εκπ/ση. Είναι πρόδηλο ότι ελλείψει πόρων ακολουθείται μια πολιτική δραματικής μείωσης των δαπανών, με επακόλουθο την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπ/σης.

Η αντίσταση σ’ αυτή την πολιτική αποτελεί νομοτέλεια. Για το λόγο αυτό καλούμε τους συναδέλφους την Τετάρτη, ημέρα πανελλαδικής δράσης για την παιδεία, να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί από κοινού με την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση στις 11.00 π.μ στο εργατικό κέντρο  Θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. .

SHARE