Άνοιξε η εφαρμογή για τις δηλώσεις Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2015

Άνοιξε η εφαρμογή για τις δηλώσεις Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2015

Άνοιξε η εφαρμογή για τις δηλώσεις Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2015

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπο Ν).

Στην εφαρμογή αναμένεται και φέτος να υποβληθούν περίπου 230.000 δηλώσεις νομικών προσώπων.

Η καταληκτική ημερομηνία που ισχύει σήμερα για την υποβολή των δηλώσεων αυτών είναι η 30η Ιουνίου 2016.