Πωλητής-τρια / Ταμίας (μερική απασχόληση, ορισμένου χρόνου) στην Καρδίτσα

Πωλητής-τρια / Ταμίας (μερική απασχόληση, ορισμένου χρόνου) στην Καρδίτσα

Πωλητής-τρια / Ταμίας (μερική απασχόληση, ορισμένου χρόνου) στην Καρδίτσα

H Lidl αναζητά πωλητή-τρια / ταμία στην Καρδίτσα για μερική απασχόληση

Καθήκοντα

– Ανάληψη ποικίλων εργασιών στο κατάστημα, όπως η λειτουργία του ταμείου, ο ανεφοδιασμός των ραφιών, η τακτοποίηση της αποθήκης και η προετοιμασία των απογραφών

– Φροντίδα για την εξυπηρέτηση των πελατών και ενασχόληση με τη διάταξη και παρουσίαση των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα

– Εργασία με μερική απασχόληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες

 Οι αποδοχές είναι περίπου 5,50€ μικτά/ώρα

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες & να υποβάλλετε βιογραφικό στο ακόλουθο link: http://goo.gl/ROZmNB

Ενημέρωση από : 

post all exelixis